ΕΕΑ: Η Πράσινη Καινοτόμος Απασχόληση σε φάση υλοποίησης

main PRASINI EPIHIR EEA 10.11 5

Συνάντηση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» που συστήθηκε με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση της Απασχόλησης και Βιώσιμη Μικρο-Επιχειρηματικότητα μέσω Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Πράσινης Οικονομίας στην Αθήνα», με επικεφαλής εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» πραγματοποιήθηκε σήμερα 10.11.2014 και ώρα 10.00 π.μ. με τους 74 επωφελούμενους του προγράμματος στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στην έναρξη της συνάντησης ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης κ. Ιωάννης Ρεκλείτης χαιρέτισε τους παραβρισκόμενους και δήλωσε:

«Η επιλογή σας έγινε μετά από την αίτησή σας, καταγραφή των αναγκών σας, μέσω ειδικού Εντύπου και διερεύνηση της πραγματικής δυνατότητας, της «ωριμότητας» και της διάθεσης να συμμετάσχετε στο έργο.

Επεξεργαστήκαμε τα αποτελέσματα των αιτήσεων και των συνεντεύξεων και υποβλήθηκε σχετική έκθεση προς τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, με τη βαθμολογία (μόρια) κάθε ωφελούμενου/ης με βάση το σύστημα κριτηρίων αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως οι διαπιστωμένες ανάγκες, η οξύτητα των προβλημάτων και οι υπάρχουσες κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες.
Η Επιτροπή Επιλογής κατήρτισε τη λίστα των 74 ωφελουμένων και των 8 αναπληρωματικών.
Σήμερα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για τα επόμενα άμεσα βήματα στην υλοποίηση του προγράμματος.
Είναι μια διαδικασία που θα ακολουθήσουμε σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. Θέλουμε την γνώμη σας, την συμμετοχή σας με στόχο να επιτύχουμε την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου που σημαίνει την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα σε «πράσινες» δραστηριότητες.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία»
 Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης η κα Σοφία Μακέδου από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων , ο κ. Κων/νος Γαγλίας από το Κέντρο Καινοτομιών Αττικής και ο κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου Πρόεδρος του ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, οι οποίοι είναι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και χαιρέτησαν τους ωφελούμενους κάνοντας αναφορά στις δράσεις που υλοποιούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

Στην συνέχεια ο κ. Γεώργιος Στέφας εκ μέρους του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» παρουσίασε εν συντομία τις κυριότερες δράσεις που υλοποιούνται, δίνοντας βάρος στις δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και δικτύωσης.

 

Συγκεκριμένα ενημέρωσε τους 74 ωφελούμενους για τις επόμενες δράσεις που είναι οι εξής:

 • Εκπόνηση Μελετών

  • Ανάγκες Πράσινων δεξιοτήτων, καλές πρακτικές Πράσινης Οικονομίας, οδηγοί και εγχειρίδια επαγγελματικής ορολογίας στους κλάδους αναφοράς

 

 • Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

  • Ομάδων στόχου, Τοπικών Επιχειρήσεων & της Τοπικής Κοινωνίας

 

 • Δράσεις Κατάρτισης

  • Προγράμματα κατάρτισης (3) στον κλάδο των:

   • τροφίμων ποτών

   • Εστίαση – Εμπορίου

   • Ίδρυσης Επιχείρησης και βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης σε ΜΜΕ (2)

  • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Λειτουργία κοινωνικής επιχείρησης ανακύκλωσης μαγειρικών ελαίων

  • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Πράσινης Οδήγησης (2) -> Πιστοποίηση

  • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επαγγελματικά Αγγλικά στους κλάδους κατασκευών, τροφίμων ποτών και τριτογενή τομέα (3)

 

 • Δράσεις Πληροφόρησης – Συμβουλευτικής - Υποστήριξης

  • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας

  • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και εκπόνηση αντίστοιχων μελετών αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

  • Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την ένταξης τους στην αγορά εργασίας

  • Εργαστήρια προώθησης Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

 

 • Δράσεις Δικτύωσης

  • Δικτύωση της ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες

  • Δημιουργία δομής προώθησης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας

  • Δικτύωση των ωφελουμένων μεταξύ τους και με την τοπική αγορά

  • Δημιουργία cluster των νέων επιχειρήσεων

 Προώθηση στην Απασχόληση

 • Απασχόληση και εργασιακή εμπειρία (52)

 

Ώθηση στην Επιχειρηματικότητα

 • Ίδρυση επιχείρησης (10)

 • Δημιουργία 1 Κοινωνικής Επιχείρησης με 12 άτομα

Σύνθεση Ωφελούμενων 74

Σύνθεση:

 • Γυναίκες (41)

 • Νέοι έως 25 ετών (13 )

 • Μακροχρόνια άνεργοι (20)

 

 

Στην συνέχεια η κα Παρασκευή Χαϊδόγιαννη παρουσίασε τους γενικούς εκπαιδευτικούς όρους του ΚΕΚ Διάσταση που είναι:

 1. Ώρες συνολικής κατάρτισης/πρόγραμμα: 90 ώρες

 2. Ώρες Θεωρίας: 60 ώρες

 3. Ώρες Πρακτικής Άσκησης: 30 ώρες

 4. Ημερήσια διάρκεια προγράμματος: 5 έως 6 ώρες

 5. Επιτρεπτό όριο απουσιών: 10% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος

 6. Αξιολογήσεις: Συμπλήρωση Αξιολογήσεων τόσο από τους ωφελούμενους όσο και από τους εκπαιδευτές

 7. Εκπαιδευτικό Επίδομα: 5,00 € μικτά την ώρα

 8. Βεβαίωση Παρακολούθησης: Χορηγείται με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος

Την εκδήλωση συντόνισε ο Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων του ΕΕΑ κ. Σ. Κοσκοβόλης, ο οποίος τόνισε τη σημασία του έργου για τις επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου και τις δυνατότητες που ανοίγονται για την απασχόληση των ανέργων στις επιχειρήσεις μέλη του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Πιστεύουμε ότι η γνώμη σας και οι απόψεις σας είναι απαραίτητα εργαλεία στην προσπάθεια μας να ενδυναμώσουμε το ΕΕΑ μπροστά στις προκλήσεις των καιρών.

© 2017 Επαγγελματική Ανάπτυξη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας

Search