Γ. Ρεκλείτης: Δράσεις του ΕΕΑ στην υπηρεσία των επαγγελματιών

main REKLITIS 1

  • Ένας μικρός απολογισμός

Γράφει ο Γιάννης Ρεκλείτης(*)

Η διοίκηση του ΕΕΑ που προήλθε από τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2011, έθεσε ως βασική προτεραιότητα και στόχο την αναμόρφωση - αναβάθμιση της δράσης του Επιμελητηρίου σε κάθε επίπεδο, για λογαριασμό των επαγγελματιών - μελών του. Οι προτεραιότητες και οι στόχοι αυτοί παραμένουν πάντα στο κέντρο της Διοικητικής Επιτροπής και μετά την πρόσφατη αναδιάρθρωσή της.

Ήταν μια ιστορική πρωτοβουλία με στόχο να αποκαταστήσει τον ιστορικό ρόλο του ΕΕΑ, ως μεγαλύτερου επιμελητηρίου της χώρας και ταυτόχρονα να ηγηθεί δυναμικά μιας μεγάλης προσπάθειας να αναδειχτεί ο σπουδαίος ρόλος των επαγγελματιών στην εθνική οικονομία. Όπως είναι γνωστό, οι επαγγελματίες ενώ είναι η πολυπληθέστερη ομάδα των επιχειρηματιών της χώρας ωστόσο, παρέμειναν για χρόνια ως η πλέον παραμελημένη από τα ενδιαφέροντα της Πολιτείας και από τα Προγράμματα.

Η νέα διοίκηση δεσμεύτηκε, το 2012, να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του Επιμελητηρίου. Τονίσαμε ότι τα σημερινά προβλήματα είναι πολύπλοκα και απαιτούν άλλες λύσεις και πολιτικές από αυτές που ξέραμε στη δεκαετία του ’80, του ’90, ακόμα του 2000. Έπρεπε να δράσουμε αποφασιστικά υπερασπίζοντας τα συμφέροντα των  επαγγελματιών. Παράλληλα να προσφέρουμε σύγχρονες, γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Έπρεπε να παύσει το Επιμελητήριο να είναι βιομηχανία παραγωγής πιστοποιητικών και να γίνει κέντρο παραγωγής υπηρεσιών και πολιτικής για τους επαγγελματίες.

Θέσαμε σε εφαρμογή ένα μακρόπνοο πρόγραμμα αλλαγών σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους επαγγελματίες. Η υπόσχεση να μετατρέψουμε το Επιμελητήριο σε «Σπίτι των Επαγγελματιών» άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά.

Οι δράσεις που αναπτύξαμε στα δύο πρώτα χρόνια της νέας διοίκησης δεν άφησαν κανένα σημείο άθικτο. Έγιναν μεγάλες αλλαγές και τέθηκαν οι βάσεις για ένα σύγχρονο επιμελητήριο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι δράσεις αυτές συνεχίζονται και με τη νέα σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ολοκληρώσει πολλά έργα στα δυο επόμενα χρόνια.

Για να κατανοήσουν οι επαγγελματίες τις μεταβολές που έγιναν, παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες δράσεις.

-Θέσαμε σε εφαρμογή τη δωρεάν παροχή νομικών και φορολογικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών προς τα μέλη.

-Εντάθηκε η οργάνωση σεμιναρίων για πολλούς κλάδους επαγγελματιών. Αναλάβαμε τη διεξαγωγή των σεμιναρίων για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων με πού μικρό κόστος για τους συναδέλφους. Πραγματοποιήσαμε σεμινάρια διαμεσολαβούντων. Επισημαίνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η συνεχή κατάρτισης και η δια βίου μάθηση είναι αναγκαίος όρος για την έξοδο από την κρίση και για την ανάπτυξη.

-Ιδρύσαμε παράρτημα του ΕΕΑ στη Γλυφάδα για αποκέντρωση και γίνεται προσπάθεια για άνοιγμα άλλων.

-Αναπτύξαμε τη λειτουργία του ΓΕΜΗ για τα μέλη μας.

-Ξεκινήσαμε την εκπόνηση κλαδικών μελετών όπως για τα φροντιστήρια, τους διαμεσολαβούντες και τους εκπαιδευτές οδηγών.

-Πραγματοποιήσαμε πολλές συσκέψεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις σε θέματα ασφαλιστικά, φορολογικά, νομοθετικά και άλλα που απασχολούν κλάδους, περιοχές και ομάδες επαγγελματιών. Ιδιαίτερες δράσεις αναπτύξαμε για τους κλάδους της εστίασης και της διαμεσολάβησης.

-Στα πλαίσια των διεθνών επαφών, αντιπροσωπεία του Ε.Ε.Α. επισκέφθηκε, το Βερολίνο για συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βερολίνου (IHK-Berlin) και το Παρίσι για συνεργασία με το εκεί επιμελητήριο C.C.I. PARIS ILE-DE-FRANCE. Μάθαμε και πήραμε πολλά από αυτές τις συναντήσεις ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε το νέο επιμελητήριο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πραγματοποιήσαμε διεθνείς επαφές με άλλα επιμελητήρια όπως με το Εμπορικό Επιμελητήριο Σμύρνης.

Κάναμε παρεμβάσεις προς την Πολιτεία σε θέματα όπως:

-Την στοχευμένη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων για να κινηθεί η αγορά και η παραγωγή.

-Την ενεργοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή των επαγγελματιών στο νέο σχεδιασμό τους.

-Την άμεση υλοποίηση του νέου Συμφώνου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-Την περαιτέρω απλοποίησης της αδειοδότησης και την κατάργηση των τεράστιων γραφειοκρατικών διαδικασιών που παρεμποδίζουν την λειτουργία κυρίως των μικρών επιχειρήσεων.

-Την αλλαγή των βασανιστικών αγορανομικών διατάξεων.

-Την κατάργηση του ατέρμονου αριθμού έκδοσης αδειών λειτουργίας.

-Την αλλαγή της σκληρής φορολογικής μεταχείρισης των επαγγελματιών.

-Την ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, την τιτλοποίησή τους και το πάγωμά τους ώστε να εκκινήσουν όλες οι επιχειρήσεις από ένα σημείο εφικτό να τις βάλει σε φυσιολογική λειτουργία.

-Την πάταξη του παρεμπορίου που βρίσκεται σε πλήρη έξαρση.

-Την προστασία των επαγγελματιών από ολιγοπωλιακές και αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού από πλευράς εταιρειών με δεσπόζουσα θέση.

-Την υπαγωγή των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Αποφασίσαμε να περάσουμε τις πράξεις της διοίκησης σε πλήρη διαφάνεια και έτσι όλες οι αποφάσεις του ΕΕΑ δημοσιεύονται πλέον στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι επαγγελματίες μπορούν να βλέπουν και να κρίνουν τις πράξεις της διοίκησης.

Συμβάλαμε αποφασιστικά στην απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Πολλές από τις απλοποιήσεις του νέου Αγορανομικού Κώδικα έγιναν και με δικές μας παρεμβάσεις.

Το ΕΕΑ πέρασε από τα τέλη του 2012 στην ζώνη των νέων τεχνολογιών. Δημιουργήσαμε τη νέα ιστοσελίδα www.eea.gr στην υπηρεσία των επαγγελματιών σε μια προσπάθεια να μειωθεί δραστικά η γραφειοκρατία, το κόστος χρήματος και η απώλεια άπειρων εργατοωρών των επαγγελματιών - μελών του.  Στην ιστοσελίδα ο επισκέπτης-μέλος μπορεί να βρει κάθε μέρα όλες τις ειδήσεις που τον αφορούν. Παράλληλα μπορεί με ένα «κλικ» στο e-Επιμελητήριο να πληρώνει συνδρομές και να βγάζει πιστοποιητικά από το γραφείο του, ηλεκτρονικά.

Συγκεντρώσαμε περί τα e-mail 20.000 μελών και χιλιάδες SMS για να ενημερώνουμε άμεσα τα μέλη σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Μέσα στη δράση μας είναι και η ανθρώπινη πλευρά των επαγγελματιών. Έτσι δείξαμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας προς την οικογένεια του δολοφονηθέντος, από ληστές, 54χρονου περιπτερά στο περίπτερό του, στη λεωφόρο Αθηνών, στις 1/3/2012.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης το ΕΕΑ βράβευσε, σε εδική εκδήλωση, τους Νικητές του μεγάλου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκθεσης που προκήρυξε και ανέδειξε τις Ευκαιρίες που «γεννά» η Κρίση.

Πραγματοποιήσαμε πολλές συναντήσεις με υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς και στελέχη των υπουργείων, καλέσαμε πολλούς στο ΔΣ, για την προώθηση λύσεων στα προβλήματα των επαγγελματιών και άλλα θέματα όπως τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, το παραεμπόριο, ο αθέμιτος ανταγωνισμός κ.α.

Συμμετέχουμε ενεργά και με πολλές πρωτοβουλίες στη πρωτοπόρα δράση «Πράσινη καινοτόμο επιχειρηματικότητα».

Υπογράψαμε σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία) που είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ με στόχο την πληροφόρηση των επαγγελματιών για το πρόγραμμα των μικρομεσαίων του ΕΣΠΑ. Κάναμε στα πλαίσια αυτά τρεις μεγάλες ημερίδες πληροφόρησης.

 Σημαντική θεωρούμε τη συμμετοχή μας σε δύο "Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης" που αφορούν ενισχύσεις και προγράμματα για τη αύξηση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, την υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων καθώς και προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και επιχειρηματιών, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Συστήσαμε πολλές επιτροπές από μέλη του ΔΣ για τη μελέτη και προώθηση θεμάτων με κυριότερες την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Συντακτική Επιτροπή που επιμελήθηκε την επικοινωνιακή πολιτική του ΕΕΑ.

Στα δύο πρώτα χρόνια της διοίκησης εκδώσαμε περίπου 120 δελτία τύπου με παρεμβάσεις και ενημερώσεις για μια τεράστια γκάμα προβλημάτων που αφορούσαν τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους.

Τόσο ο πρόεδρος όσο και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής είχαμε, για θέματα των επαγγελματιών, μεγάλο αριθμό παρουσιών σε δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές ενώ δώσαμε πολλές συνεντεύξεις σε έντυπα και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του διαδικτύου.

Είπαμε επανειλημμένα «όχι στη φορολογική στοχοποίηση των ελεύθερων επαγγελματιών» και «Ναι» στη φορολόγηση - όχι στην υπερφορολόγηση». Αντιδράσαμε άμεσα στο θέμα των αυθαίρετων  ελέγχων των ελεύθερων επαγγελματιών μέσα στα ίδια τους τα σπίτια χωρίς παρουσία εισαγγελέα και αποτρέψαμε τη ψήφισή της διάταξης. Στο ίδιο πλαίσιο είπαμε όχι στη φοροδιαφυγή αλλά απαιτήσαμε και τη δημιουργία ενός ενιαίου, δίκαιου, και σταθερού φορολογικού συστήματος. Θεωρήσαμε απαράδεκτες τις αυθαίρετες κατασχέσεις  της εφορίας σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών προς το Δημόσιο.

Ενεργήσαμε πολλές φορές για την προστασία των επαγγελματιών με πιο πρόσφατη τη δικαίωσή μας με τις ασφαλιστικές εταιρείες - «μαϊμού» που καταγγείλαμε στο χώρο της διαμεσολάβησης, όπου αποκαλύφθηκαν παράνομες εταιρείες και δραστηριότητες.

Πολλές ήταν οι παρεμβάσεις μας στο ασφαλιστικό και ιδίως στις μειώσεις συντάξεων, στο «κούρεμα» των αποθεματικών και στις κατασχέσεις. Απαιτήσαμε την υλοποίηση του επιδόματος ανεργίας για τους επαγγελματίες το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται ήδη, έστω με προβλήματα. Ζητήσαμε πραγματικές ρυθμίσεις των οφειλομένων με ευέλικτες λύσεις όπως το πάγωμα και η κεφαλαιοποίηση. Αντιδράσαμε άμεσα στους πλειστηριασμούς, στην απενεργοποίηση του ΑΦΜ, στη μη παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους καθυστερούν εισφορές ενώ πληρώνουν αναδρομικά την εισφορά ασθενείας.

Επιμείναμε στην παράταση της προστασίας από πλειστηριασμούς στην πρώτη κατοικία. Δηλώσαμε ότι «μόνο ως ψυχαναγκαστική εμμονή και έλλειψη κάθε επαφής με την ελληνική πραγματικότητα μπορεί να εξηγηθεί η στάση της τρόικας στο ζήτημα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Πραγματοποιήσαμε πολλές ημερίδες, συνεδριάσεις, συσκέψεις και συνεντεύξεις με θέματα όπως το ΕΣΠΑ, η φορολογία, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, η εστίαση, οι φόροι καπνού, τα προβλήματα των περιπτέρων κ.α.

Καλέσαμε για ενημέρωση εκπροσώπους φορέων για το ΙΚΑ, την ασφάλιση, την απασχόληση, και σε γενικά για θέματα μικρομεσαίων.

Αντιδράσαμε έντονα στην κατάργηση ης προστασίας της επαγγελματικής στέγης τονίζοντας τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει για τις μικρές επιχειρήσεις. Ζητήσαμε μείωση των ενοικίων επαγγελματικής στέγης, με εξωδικαστική επίλυση των διαφορών,  ώστε να αποφύγουν οι επαγγελματίες-έμποροι επιζήμιους, μακροχρόνιους δικαστικούς συμβιβασμούς.

Κάναμε πολλές παρεμβάσεις και συναντήσεις για να μη περάσει η απελευθέρωση του ωραρίου και των Κυριακών.

Απαιτήσαμε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να υπάρξει ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματαΑπαιτήσαμε την κατάρτιση Εθνικού σχεδίου για την τόνωση χρηματοδότησης, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

Το ΕΕΑ ήταν από τους βασικούς συντελεστές της μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%.

Ζητήσαμε να ληφθούν μέτρα από την κυβέρνηση, για την αποφυγή ολιγοπώλησης, φαινόμενο που τις δύσκολες ώρες που περνά η αγορά διογκώνεται, με αποτέλεσμα να  ζημιώνεται και το ελληνικό δημόσιο αλλά και επαγγελματικοί κλάδοι που οδηγούνται στον αφανισμό.

Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις υπερβολικές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, σε πολλές περιπτώσεις πάνω από 200%! Σε μια εποχή που η αγορά σβήνει οι Ο.Τ.Α. τείνουν να καταστούν δεύτερη εφορία.

Αναβαθμίσαμε τη δράση των θυγατρικών αστικών εταιρειών του ΕΕΑ, ΕΡΜΗΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Δημιουργήσαμε τις σύγχρονες ιστοσελίδες πληροφόρησης, www.hermeseea.gr και www.promitheas-eea.gr .

Το έργο της διοίκησης συνεχίζεται. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε αλλά με την επιμονή και την συνεχή δράση είναι βέβαιο ότι θα πετύχουμε. Το ΕΕΑ θα βγει από την κρίση δυνατότερο και θα έχει βοηθήσει ταυτόχρονα τους επαγγελματίες να βγουν και αυτοί από την κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

(*) Ο Γιάννης Ρεκλείτης χρημάτισε Πρόεδρος του ΕΕΑ από τις αρχές του 2012 μέχρι τέλους του 2013. Σήμερα συνεχίζει να υπηρετεί το ΕΕΑ από τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Πιστεύουμε ότι η γνώμη σας και οι απόψεις σας είναι απαραίτητα εργαλεία στην προσπάθεια μας να ενδυναμώσουμε το ΕΕΑ μπροστά στις προκλήσεις των καιρών.

© 2017 Επαγγελματική Ανάπτυξη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας

Search